જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ દ્વારા ભરતી જાહેર

જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ દ્વારા 25 જગ્યાઓ પર ભરતી: જિલ્લા પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ યુનિટ અંતર્ગત નીચે જણાવેલ સ્ટાફની જગ્યાઓ તદ્દન હગામી ધોરણ …

Read More

સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ભરતી ૨૦૨૩ જુનિયર ક્લાર્ક,સિનિયર ક્લાર્ક, હેડ ક્લાર્ક વગેરેની ભરતી સંપુર્ણ માહિતી જાણવા અહી ક્લિક કરો

નમસ્તે, સૌ મિત્રો….। તમે પણ નોકરીની શોધમા છો ? તો આજે અમે તમારા માટે એક નવી નોકરીની માહિતી લઈને આવ્યા …

Read More

ભારતીય રેલવેમાં ૧૦ પાસ પર ભરતી સંપુર્ણ માહિતી જાણી ૦૬/૦૫/૨૩ સુધી ફોર્મ ભરો

નમસ્તે, સૌ મિત્રો….। તમે પણ નોકરીની શોધમા છો ? તો આજે અમે તમારા માટે એક નવી નોકરીની માહિતી લઈને આવ્યા …

Read More

Talati Confirmation Form @ojas.gujarat.gov.in

Talati Cum Mantri Exam Confirmation Form – તલાટી કમ મંત્રી પરિક્ષાનું સંમતી ફોર્મ  જાહેરાત ક્રમાંક:-૧૦/૨૦૨૧-૨૨ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ …

Read More

GSRTC Bharuch Job Vacancies 2023

GSRTC Bharuch Recruitment 2023 Notification out for various post. In this Article we have discussing the information about latest Gujarat …

Read More

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!