જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ દ્વારા ભરતી જાહેર

જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ દ્વારા 25 જગ્યાઓ પર ભરતી: જિલ્લા પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ યુનિટ અંતર્ગત નીચે જણાવેલ સ્ટાફની જગ્યાઓ તદ્દન હગામી ધોરણ …

Read More

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં ભરતી ૨૦૨૩

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં ભરતી ૨૦૨૩: સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે …

Read More

સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ભરતી ૨૦૨૩ જુનિયર ક્લાર્ક,સિનિયર ક્લાર્ક, હેડ ક્લાર્ક વગેરેની ભરતી સંપુર્ણ માહિતી જાણવા અહી ક્લિક કરો

નમસ્તે, સૌ મિત્રો….। તમે પણ નોકરીની શોધમા છો ? તો આજે અમે તમારા માટે એક નવી નોકરીની માહિતી લઈને આવ્યા …

Read More

તલાટી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો, પરીક્ષા આપવા જતા પહેલા આટલી સુચનાઓ વાંચી લો

નમસ્તે, સૌ મિત્રો….। તમે પણ નોકરીની શોધમા છો ? તો આજે અમે તમારા માટે એક નવી નોકરીની માહિતી લઈને આવ્યા …

Read More

ભારતીય રેલવેમાં ૧૦ પાસ પર ભરતી સંપુર્ણ માહિતી જાણી ૦૬/૦૫/૨૩ સુધી ફોર્મ ભરો

નમસ્તે, સૌ મિત્રો….। તમે પણ નોકરીની શોધમા છો ? તો આજે અમે તમારા માટે એક નવી નોકરીની માહિતી લઈને આવ્યા …

Read More