તલાટી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો, પરીક્ષા આપવા જતા પહેલા આટલી સુચનાઓ વાંચી લો

નમસ્તે, સૌ મિત્રો….। તમે પણ નોકરીની શોધમા છો ? તો આજે અમે તમારા માટે એક નવી નોકરીની માહિતી લઈને આવ્યા …

Read More

Talati Confirmation Form @ojas.gujarat.gov.in

Talati Cum Mantri Exam Confirmation Form – તલાટી કમ મંત્રી પરિક્ષાનું સંમતી ફોર્મ  જાહેરાત ક્રમાંક:-૧૦/૨૦૨૧-૨૨ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ …

Read More

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!