શુ ૨૦૦૦ રુ ની નોટ બંધ કરવામા આવી છે ? તમારી પાસે રૂ ૨૦૦૦ ની નોટ હોય તો આ માહિતી તમારા માટે છે.

2000 Rupees Note News in Gujrati | હવે 2000 રૂપીયાની નોટ પાછી ખેચવા અંગે કરાઈ જાહેરાત : રિઝર્વ બેંક ઓફ …

Read More

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!