બેંકમાંથી લોન કેવી રીતે લેવી?

બેંકમાંથી લોન કેવી રીતે લેવી? લાયકાત, દસ્તાવેજ અને ફીની રકમ

બેંક એક એવી નાણાકીય સંસ્થા છે, જે લોકોના બેંક ખાતા ખોલવાથી લઈને તેમની થાપણો પર વ્યાજ ચૂકવવા તેમજ લોન આપવાનું …

Read More

ભીમ એપથી પૈસા કેવી રીતે ટ્રાન્સફર કરવા?

BHIM એપ દ્વારા પૈસા કેવી રીતે ટ્રાન્સફર કરવા? | BHIM UPI Maximum Transaction Limit શું છે?

ભીમ એપ (BHIM App) દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા 30 સપ્ટેમ્બર 2016 ના રોજ કેશલેસ ટ્રાન્ઝેક્શનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે લોન્ચ …

Read More

Education Loan in Gujarati

એજ્યુકેશન લોન કેવી રીતે મેળવવી? | વ્યાજ દર, Education Loan માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

આજે પણ ભારતમાં એવા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે જે પૈસાના કારણે પોતાનો મનપસંદ કોર્સ કરી શકતા નથી. આવા લોકો માટે સરકારે …

Read More